Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176799458 Обединение "Реставрация Балчик 2013"ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Черни връх"№25А, бизнес център Хемус, офис Б 2.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз