Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CZCZ64827402 "САЗ" ООД
Седалище Държава: Чешка република (Czech Republic) гр. Пилзен, ул. "Тилова" № 1/57
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз