Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108530005 ЕТ "БУЛ СТЕЙШЪН - НИКОЛАЙ ИВАНОВ"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен град Плевен, Пощенски код: 5800, КАТЯ ПОПОВА № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Със знания можем и работим" BG051PO001-1.1.13-0510-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз