Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200278770 БОЛКАН АСИСТ - ДИАЛОГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Енос 7




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена BG051PO002-1.3.07-0119-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз