Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131027669 "Боровест - Никола Спасов" ЕТ
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков Ул. "Отец Паисий" 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков BG051PO002-1.3.07-0092-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Самоков BG161PO001-5.3.03-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз