Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176668626 ДЗЗД "РАДНЕВО 2020"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Джеймс Баучер 71, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево BG051PO002-1.3.07-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз