Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109050379 Руен холдинг АД
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ул. Оборище №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Защита на населението на град Роман от наводнения при преминава на река Искър през града BG161PO001-4.1.04-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз