Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121894005 "Върховни системи и технологии" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Дружба" 1, ул. "Илия Бешков" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ BG161PO003-1.1.01-0249-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз