Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201567532 Кесин енергийни технологии ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Надежда 3, бл. 319, вх. И, ет.3, ап. 133
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз