Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176660437 ГЕОКАРТПРОЕКТ ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Черни връх, № 32Г, ет. 1, офис 2А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване BG051PO002-3.2.03-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз