Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130330135 Училища за Европа ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 88
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Обучение за повишаване на чуждоезиковите компетенции на заетите лица във фирма АМИ Семикъндактър ЕООД 08.04.2008 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на административния капацитет на комисия за защита от дискриминация,чрез усвояване на нови умения и знания BG051PO002-2.2.09-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз