Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131286198 Шуманска одит ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост I, бл.51, вх.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" BG161PO003-4.3.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз