Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123165528 ЕТ "Румен Георгиев - Глобал ГЕО"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Георги Сава Раковски №144 вх.А ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ BG161PO001-1.1.11-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз