Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202763128 МИРА КОНСУЛТ - ОФИС В.Т.
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9; Ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ BG051PO001-4.3.05-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз