Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200103187 ФРАНДЕСА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ №36 бл.1 вх.1 ет.1 ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "Белопейпър" ЕООД гр. Костенец BG051PO001-2.3.02-0329-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз