Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120609198 СМТ - България
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян бул. "България" 2, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена BG051PO002-1.3.07-0119-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз