Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121099976 ПАН ТУРС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк Горна Баня, ул.Роза 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните химии" BG051PO001-3.3.06-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз