Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130934980 ЕЪР СИСТЕМС ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Професор Дж.Горини" №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "Изолат" ООД BG051PO001-2.3.02-0240-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на ИНСИТО ЕООД, чрез инвестиции в енергоефективно оборудване" BG161PO003-2.3.02-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз