Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176590790 ДЗЗД"Юника Гоу"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Джеймс Баучер"№83,ет.3,офис14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз