Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127522671 "Афродита- Роска Кирилова" ЕТ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Марица"16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз