Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176606628 "Чиста Вода 2013“ ДЗЗД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. „Никола Петков” №9 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар BG161PO005-1.0.06-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз