Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202643972 ДИНО - 7
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1124 София Район Средец; СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР 23;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров" BG161PO005-1.0.06-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз