Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176567666 ДЗЗД "Западни Родопи"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул."Акад. Иван Евст. Гешов" №2Е, бизнес център "Сердика", сграда 1, ет.3, офис 312
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Богатствата на Западни Родопи" BG161PO001-3.2.03-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз