Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103113399 "НАТУРЕЛА" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна 9020 район Младост АНА ФЕЛИКСОВА No 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен микропроцесорен модул за интелигентно управление на съоръжения за топла вода BG161PO003-1.1.05-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз