Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175984703 ДЗЗД "МиМ ИНЖЕНЕРИНГ"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас,ул. "Фердинандова" 78 между вх. 4 и 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе BG161PO001-4.1.05-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз