Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176572510 "Обучения Сливен 2013" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1289 Мировяне ул. ВЕТРЕН 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” BG051PO002-2.2.08-0130-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз