Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107050715 КОМНЕТ ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Трявна 5350 Трявна Област Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, п.код 5350, ПАНОРАМА 4, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Развиване на самостоятелна стопанска дейност чрез въвеждане на конкурентен вид производство за печат на пълноцветни етикети и ръстови марки в гр. Трявна" BG051PO001-1.2.03-0169-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз