Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 824124854 ЕТ"ЛИКС-Лилян Илиев"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен БЯЛО МОРЕ 6 , вх. Б, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен BG161PO001-1.1.08-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз