Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201116433 Алфа Грисин Инфотех ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. БЪЛГАРИЯ 118 , бл. Бизнес сграда АБАКУС , ет. 4, ап. 3-20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен BG161PO001-1.1.08-0016-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз