Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148090542 Стандатизационен и консултативен център ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул." Съборни 22, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието BG051PO001-2.3.02-0213-C0001
"Безопасни условия на труд на работните места" BG051PO001-2.3.03-0412-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз