Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175253730 Електра Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1789 Мировяне ул. Ветрен №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново BG161PO001-4.1.03-0054-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности BG051PO002-2.2.08-0215-C0001
„Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” BG051PO002-2.2.08-0124-C0001
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Кочериново BG051PO002-1.3.07-0128-C0001
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък BG051PO002-1.3.07-0033-C0001
Оптимизиране на административната структура на Община Чупрене BG051PO002-1.1.07-0007-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене BG051PO002-1.3.07-0126-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Опака BG051PO002-1.3.07-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз