Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115286697 ЕТ"Екип - Карамфила Прахчарова"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Стамболийски 4210 Стамболийски гр.Стамболийски ул.Марица №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз