Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176270622 "ЛЛП Дайнамикс България" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Майстор Алекси Рилец № 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за устойчивото развитие на Дамвент ООД чрез постигане на продуктово съответствие и оптимизиране управлението на ресурсите в компанията BG161PO003-2.1.12-0531-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз