Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101554797 "МЕДИКО - КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград УЛ. МАРИЦА №25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски модел за здравословен и безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0185-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ДКЦ XIV-София ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0884-C0001
"Подобряване условията на труд в "МИЗИЯ - 96" АД" BG051PO001-2.3.03-0602-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "ХЕМ"АД" BG051PO001-2.3.03-1077-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в СБАЛО "Свети Мина" ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар" BG051PO001-2.3.03-0250-C0001
"Подобряване на безопасните условия на труд в "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0809-C0001
Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд в "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0837-C0001
"Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика- Албена" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0352-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз