Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126613292 ЗЕНИТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, бл. 107, вх. Б, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд и безопасност в краново стопанство на завод "Вулкан Цимент" - гр.Димитровград, чрез внедряване на стандарт за работа на височина" BG051PO001-2.3.02-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз