Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 836000145 ЕТ АМИГО-ГОЧО ЖЕЛЕВ
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград Вл.Д.Благоев No 10, бл. 10, вх. Г, ет. -, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд и безопасност в краново стопанство на завод "Вулкан Цимент" - гр.Димитровград, чрез внедряване на стандарт за работа на височина" BG051PO001-2.3.02-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз