Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103840135 ЙОРДА Дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Младост, п.код 9027, жк МЛАДОСТ , бл. 118, вх. 2, ет. 1, ап. 92
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд и безопасност в краново стопанство на завод "Вулкан Цимент" - гр.Димитровград, чрез внедряване на стандарт за работа на височина" BG051PO001-2.3.02-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз