Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102831215 ЕТ "ВИГ - ВАСИЛ ЯНАКИЕВ"
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Иван Богоров" 20 -2-1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново BG051PO001-5.1.04-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз