Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108063509 ЕТ "КОЛЬОР-ЕМ", представляван от Емил Илиев Марлев
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Крумовград 6900 Крумовград ул. "Трети март" №15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ в дома - заедно за по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0189-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз