Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108517940 РА "РОДОПИ" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. "Булаир" №2, бл.51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ в дома - заедно за по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0189-C0001
Осигуряване на заетост на населението чрез организиран транспорт до и от заводите на Теклас-България АД BG051PO001-2.2.03-0288-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз