Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176552835 Сдружение ”Динея”
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. Хан Крум №4, офис №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар BG161PO005-1.0.06-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз