Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175016592 СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Изгрев, ул "Фредерик-Жолио Кюри" №20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз