Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160089905 Кодилайт ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "България", №92
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Живей пълноценно” BG051PO001-5.1.04-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз