Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130901126 Меринал
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1142 София ул. Георги С. Раковски 147, ет. 2, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "Белопейпър" ЕООД гр. Костенец BG051PO001-2.3.02-0329-C0001
Подобряване условията на труд в " СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД, гр.Генерал Тошево BG051PO001-2.3.02-0322-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз