Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175338629 „ЕСТРЕА-В” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр.София, 1504, район Средец, ул.Шейново №22-24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас BG161PO005-1.0.02-0087-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз