Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201310616 "ПРО Туулс" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул "Марица" 14, вх. 4, ет. 3, ап. 75
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД. BG161PO003-1.1.05-0137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз