Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160058571 "КРОТАЛ СИСТЕМС" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив 4023 район р-н Тракия ж.к. ТРАКИЯ, б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0081-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз