Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200307706 "ХЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Оборище Дондуков No 5, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Помощ в дома" BG051PO001-5.1.04-0200-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич” BG051PO001-5.2.12-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз