Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131423631 "Бул ес ай" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Драгалевци, ул. Христина Морфова № 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. BG051PO002-3.1.08-0009-C0001
Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ BG051PO002-3.1.09-0002-C0001
Създаване на информационно-комуникационна среда в системата на Националната служба по зърното (НСЗ) в условията на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.06-0005-C0001
Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки BG051PO002-3.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз