Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831185708 “ЛЕСИЛМАШ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.”ЯНКО САКЪЗОВ”№17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството и инвестиции в оборудване за покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2000 04.08.2009 0 0 82 860 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Енергоефективно производство в "Бъдещност" АД" BG161PO003-2.3.02-0320-C0001
"Енергийната ефективност-фактор на растеж в "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА-БЪЛГАРИЯ" АД" BG161PO003-2.3.02-0323-C0001
"Повишаване енергийната ефективност в "Лимекс Иновейшън" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0383-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз